Kata

Im Shotokan werden folgende Kata trainiert:

 

 • Taikyoku Shodan
 • Heian Shodan
 • Heian Nidan
 • Heian Sandan
 • Heian Yondan
 • Heian Godan
 • Tekki Shodan
 • Tekki Nidan
 • Tekki Sandan
 • Ten no Kata
 • Bassai Dai
 • Bassai Sho
 • Empi
 • Jion
 • Hangetsu
 • Kanku Sho
 • Kanku Dai
 • Jitte
 • Ji'in
 • Gankaku
 • Nijushiho
 • Chinte
 • Sochin
 • Wankan
 • Meikyo
 • Gojushiho Gai
 • Gojushiho Sho
 • Unsu

Mitglied Verband: